Gnumeric

Gnumeric 1.10.13

Arkusz kalkulacyjny do analizy danych liczbowych

Gnumeric

Download

Gnumeric 1.10.13